Jazda chroniąca glebę i rośliny

Boden- und pflanzenschonendes Fahren (1) UG_d2_kw_2381_191023

Wybór właściwego ogumienia ma decydujące znaczenie dla pracy chroniącej glebę. Błotniki AMAZONE można dostosować do różnych opon.

Do opcjonalnego wyposażenia błotników zawsze należy duży uchwyt na kanistry.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.