Kierowanie dyszlem AutoTrail

AutoTrail-Deichsellenkung (1) UG_Deichsel_d0_kw_2170

Kierowanie dyszlem AutoTrail dostępne jest dla zwykłego zaczepu pociągowego oraz dla zaczepu Hitch. Różne ucha zaczepowe oferują rozwiązania dla każdego ciągnika.

  • Przy transporcie po drogach niekierowane do 40 km/h

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.