Komputer AmaSpray+

Bordcomputer AmaSpray+ (1) Amaspray_001_d2_110908

Prosty i uniwersalny

Komputer AmaSpray+ umożliwia prostą, ale jednocześnie w pełni automatyczną regulację UG. Przełączniki zintegrowane w terminalu obsługowym umożliwiają przełączanie 5, 7 lub 9 sekcji szerokości. AmaSpray+ posiada cyfrowy wskaźnik ciśnienia i cyfrowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika. Rejestruje stosowane dawki i opryskaną powierzchnię. Funkcje hydrauliczne obsługiwane są przez gniazda hydrauliczne ciągnika. Nachylenie i blokowanie belki polowej jest również wyświetlane na terminalu obsługowym AmaSpray+. Opcjonalnie przez terminal obsługowy AmaSpray+ belkę polową można składać jednostronnie lub stosować rozpylacze krawędziowe. 

Terminal obsługowy AmaSpray+ można również wykorzystać poprzez interfejs do automatycznej dokumentacji (ASD) i zmiennej aplikacji.


Zalety:


Dodatkowe funkcje (wyposażenie dodatkowe):

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.