Kopiowanie nadążne SingleTrail

SingleTrail_rdax_170x223.jpg

Podwozie UX 11201 Super jest wyposażone seryjnie w oś tylną ze skrętem nadążnym, zapewniającym odpowiednie zachowanie w czasie jazdy i niewielkie ugniatanie przez koła. Przy skręcie nadążnym SingleTrail pierwsza oś jest osią sztywną a druga pasywną, nadążną osią kierowaną, dającą maszynie doskonałe właściwości jezdne bez „wleczenia” kół.

Do jazdy wstecz należy zablokować drugą oś. Powinna ona być zablokowana także do transportu po drogach. Przy ciasnych nawrotach i powolnej jeździe można odblokować oś.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.