Maksymalny komfort obsługi

Maximaler Bedienkomfort (1) Befüllmenue_d2_200723

W menu napełniania zapisywana jest powierzchnia przeznaczona do opryskiwania pasowego i powierzchniowego oraz żądane dawki dla obu rodzajów oprysku, a wymagana ilość napełnienia jest automatycznie obliczana w celu zminimalizowania ilości resztek. Regulacja rozstawu rzędów, kąta oprysku i wysokości oprysku rozpylaczy jest bardzo łatwa za pomocą osobnego menu w sterowniku ISOBUS. Wybór właściwego układu rozpylaczy i związanych z tym pozycji rozpylaczy na opryskiwanym pasie jest automatyczny. Naciśnięcie przycisku na terminalu ISOBUS w sekundę zmienia opryskiwanie powierzchniowe na pasowe i odwrotnie.


Zalety AmaSelect Row:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.