Mycie od wewnątrz i z zewnątrz

Innen- und Außenreinigung (1) UG_3000_Super_012_d2_191023

Dwie wydajne dysze rotacyjne służą do mycia wewnętrznych ścian zbiornika.

Układem do mycia z zewnątrz można opcjonalnie umyć belkę polową jeszcze na polu. Lanca do mycia o ciśnieniu 10 bar zapewnia dokładne mycie.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.