Najwyższe wyposażenie seryjnie – oświetlenie LED każdego rozpylacza i DUS pro

High-End in Serie

AmaSelect wyposażono standardowo w wysokociśnieniowy system cyrkulacji DUS pro oraz w oświetlenie LED każdego rozpylacza.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.