Opcjonalny system kamer

Kamerasystem (1) BrigadeVBV_d2_111006

Opcjonalny system kamer (tylko w połączeniu z terminalem ISOBUS AmaTron 4 lub AmaPad 2 i licencją na funkcję AmaCam lub zewnętrznym monitorem) zapewnia większe bezpieczeństwo podczas cofania w ograniczonych warunkach widoczności. System może również precyzyjnie ocenić funkcjonowanie belki polowej aż do ostatniego rozpylacza. Dzięki promieniom w podczerwieni LED i podgrzewanemu obiektywowi , możliwa jest praca podczas deszczu , we mgle i w nocy. Monitor o wysokiej rozdzielczości ma podświetlany ekran i może przekazywać obraz z dwóch kamer równocześnie.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.