Precyzyjne włączanie w sekcjach o szerokości 50 cm

Decydującą zaletą obsługi każdego rozpylacza jest możliwość jeszcze dokładniejszej pracy przy sekcjach o małej szerokości w klinach pola i wyjazdach oraz na poprzeczniaku. Po połączeniu AmaSwitch lub AmaSelect z automatycznym przełączaniem sekcji szerokości GPS-Switch z Section Control, odbywa się automatyczne przełączanie poszczególnych rozpylaczy w sekcjach szerokości co 50 cm. Dzięki temu powierzchnie nakładek są mocno zredukowane i są, w porównaniu z konwencjonalnymi systemami włączania sekcji szerokości Section Control, nawet o 85% mniejsze. W ten sposób połączenie GPS-Switch i przełączania każdego rozpylacza – w zależności od struktury powierzchni, szerokości roboczej i liczby sekcji szerokości – przyczynia się do znacznych oszczędności środków w porównaniu z dotychczas popularną techniką ochrony roślin.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.