Prezentacja silnej rodziny

Eine starke Familie stellt sich vor (1) UX_3200_Special_002_d2_191028

Odpowiednie rozwiązanie do wszystkich potrzeb

Nieważne, czy wybierz UX Special, UX Super, czy flagowy model UX 11201 Super – wszystkie opryskiwacze zaczepiane UX zapewniają najwyższą jakość pracy i komfortową obsługę. 

Dzięki licznym możliwościom wyposażenia opryskiwacze zaczepiane UX można dostosować do wszystkich warunków eksploatacji.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.