ProfiClick bez skrętu

ProfiClick-Schaltkasten ohne Lenkung (1) Proficlick_ohne_Lenkung_001_d1_141218

Obsługa funkcji belki poprzez obieg oleju

  1. Ergonomiczna obsługa
  2. Wł/Wył.
  3. Blokada belki
  4. Składanie/rozkładanie belki
  5. Podnoszenie/opuszczanie belki
  6. Poziomowanie belki

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.