ProfiClick – mała skrzynka z dużym komfortem

ProfiClick (1) ProfiClick_AMASPRAY_001_d1_141208

Do obsługi belki polowej i skrętu: Skrzynka ProfiClick oferuje prostą i precyzyjną obsługę funkcji hydraulicznych belki polowej i skrętu w opryskiwaczach AMAZONE.

Jest on dostępny w połączeniu z elektrohydraulicznym rozkładaniem belki Profi 1 dla całej gamy opryskiwaczy polowych firmy AMAZONE. Wszystkie elementy obsługowe ProfiClick są ergonomicznie rozmieszczone i przypisane konkretnej funkcji. Pokrętła z blokadą pozycji, do korekty pochylenia belki polowej czy skrętu automatycznego opryskiwaczy zaczepianych mogą podczas pracy być obsługiwane intuicyjnie. Operator może wówczas koncentrować się na perfekcyjnej jeździe.

Skrzynkę rozdzielczą ProfiClick do obsługi funkcji hydraulicznych opryskiwacza AMAZONE można połączyć z terminalem AmaSpray+ lub z każdym dowolnym terminalem ISOBUS. Jest to tanie i komfortowe rozwiązanie obsługi hydraulicznych funkcji maszyny z wykorzystaniem obiegu oleju. Ciągnik musi posiadać jedynie jedno gniazdo pojedynczego działania i gniazdo wolnego spływu oleju.

ProfiClick jest dostępny do opryskiwaczy UF, UG i UX bez skrętu i UG ze skrętnym zaczepem względnie UX ze skrętną osią.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.