ProfiClick ze skrętem

ProfiClick-Schaltkasten mit Lenkung (1) Proficlick_Lenkung_001_d1_141218

Obsługa funkcji belki i kopiowania śladów kół ciągnika poprzez obieg oleju

  1. Ergonomiczna obsługa
  2. Wł/Wył.
  3. Skręt automatyczny/ręczny
  4. Skręt ręczny
  5. Blokada belki
  6. Składanie/rozkładanie belki
  7. Podnoszenie/opuszczanie belki
  8. Poziomowanie belki

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.