Przykładowe obliczenia różnych sekcji szerokości

Elekt_Einzelduesenschaltung_Beispielrechnung_CMS

Średnie, roczne nakładki konwencjonalnych sekcji szerokości w porównaniu z sekcjami szerokości co 50 cm w połączeniu z systemem Section Control

Ważne ustalenia z analizy pola

  • Przeciętne nakładki przy sekcjach co 50 cm tylko 1,92 %
  • Przeciętne nakładki przy 9 sekcjach szerokości tylko 7 %
  • Krótki czas amortyzacji w dużych gospodarstwach w wyniku rocznego potencjału oszczędności
  • Mniejsze gospodarstwa przy polach o rozdrobnionej strukturze oszczędzają stosunkowo więcej
  • Gdy uprawiane są kultury z wysokim nakładem na ochronę roślin, np. ziemniaki, buraki, sekcje szerokości co 50 cm są wyjątkowo opłacalne


Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.