Różne rozstawy rzędów

Verschiedene Reihenabstände (1) Maschinenbedienung_Bandspritzung Kartoffel

Opryskiwanie pasowe w uprawach o rozstawie rzędów 50 cm jest bardzo łatwe do wykonania bez dodatkowych przeróbek. Opcjonalny zestaw przedłużek do korpusu rozpylaczy AmaSelect z 25 cm rozstawem rozpylaczy umożliwia również opryskiwanie pasowe w uprawach o szerokości rzędów 75 cm. Wystarczy wtedy otworzyć rozpylacze w odpowiednich odstępach od siebie. Alternatywne szerokości rzędów, np. 45 cm w przypadku buraków cukrowych, można uzyskać również dzięki dodatkowemu rozmieszczeniu rozpylaczy i węża łączącego.


  1. Klasyczne opryskiwanie powierzchniowe
  2. Opryskiwanie pasowe buraków 50 cm
  3. Opryskiwanie pasowe ziemniaków 75 cm

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.