Rozwiązanie – AmaSelect CurveControl

AmaSelect CurveControl (2) Kurvenfahrten_mit_AmaSelect_CurveControl_d1_190829

Funkcja CurveControl do elektrycznej obsługi każdego rozpylacza AmaSelect stanowi kolejne uzupełnienie zapewniające skuteczną pracę systemu na łukach. Oprócz ciśnienia w rozpylaczu, CurveControl określa promień zakrętu za pomocą czujników i automatycznie oblicza korektę ciśnienia dla zmienionego natężenia przepływu. Poprzez automatyczną wymianę rozpylacza w belce polowej, system reguluje dawkę oprysku niezależnie od sekcji.


Zalety AmaSelect CurveControl:

  • Niemal stała dawka oprysku podczas pokonywania zakrętów na całej szerokości roboczej
  • Optymalne prowadzenie uprawy
  • Unikanie nadmiernego obciążenia wynikającego z przedawkowania


  1. Żądana dawka oprysku

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.