Sprawdzona technika do długiej, ciężkiej pracy

Die bewährte Technik für den härtesten Dauereinsatz (1) UG_3000_Super_002_d2_191023

  1. Mocna, stalowa rama profilowa, z ułożonymi wewnątrz, chronionymi wężami.
  2. Kompaktowy zbiornik o gładkich ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.
  3. Rozwadniacz z inżektorem Power do podawania dużych dawek lub płukania kanistrów.
  4. Duży zbiornik wody płuczącej do rozcieńczania resztek cieczy lub mycia także napełnionego opryskiwacza.
  5. Zbiornik wody do mycia rąk (20 litrów).
  6. Wskazania stanu napełnienia z pływakiem i seryjne, elektroniczne w terminalu obsługowym.
  7. Pojemnik na odzież do ochrony roślin (opcja).


Die bewährte Technik für den härtesten Dauereinsatz (2) UG_3000_Super_002_d2_191023

Przejrzyste pole obsługi

Wszystkie elementy obsługi logicznie umieszczono z lewej strony z przodu, bez możliwości popełnienia pomyłek. Logika obsługi jest łatwa w opanowaniu i uniemożliwia błędne przełączenia.


Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.