System kamer tylnych w opryskiwaczu UG

Kamerasystem am Heck (1) BrigadeBE-800C_d2_121112

Opcjonalny system kamer służy głównie zapewnieniu bezpieczeństwa podczas manewrowania . Dzięki promieniom w podczerwieni LED i podgrzewanemu obiektywowi , możliwa jest praca podczas deszczu , we mgle i w nocy. Monitor o wysokiej rozdzielczości ma podświetlany ekran i może przekazywać obraz z dwóch kamer równocześnie.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.