System obiegu cieczy (DUS) – sprawdzony ponad 10 000 razy

DUS_rdax_170x263.jpg

System obiegu cieczy AMAZONE DUS gwarantuje bezpieczną cyrkulację w całym systemie. Na początku pracy system przewodów wraz z przewodem opryskowym jest najpierw napełniany roztworem substancji czynnej pod ciśnieniem i w przeciwnym kierunku. W ten sposób przewody opryskowe są zawsze napełnione i gotowe do natychmiastowej pracy na całej szerokości roboczej. Wyeliminowano czasy oczekiwania przed rozpoczęciem pracy.

Przy wyłączeniu jednej sekcji szerokości, manewrach zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzięki zredukowanemu ciśnieniu, znajduje się w stałej cyrkulacji. W ten sposób eliminuje się powstawanie zatorów i wytrącanie środków w przewodach opryskowych.

Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej wypryskania. Również podczas mycia, skoncentrowana ciecz robocza doprowadzana jest przez system obiegu cieczy ponownie do zbiornika głównego.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.