Technika ochrony roślin przyszłości już dziś

Przełączanie każdego rozpylacza AmaSelect z dalszymi opcjonalnymi funkcjami AmaSelect CurveControl, AmaSelect Row i AmaSelect Spot zwiększa potencjał maszyny do najwyższej precyzji działania.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.