Trzy ważne komponenty do bardzo dobrego prowadzenia belki polowej

Super-S-Gestänge (1) Super_S2_Ausschnitt_pers_trans_d0_20161223

Belki polowe Super-S2 mają seryjnie:

  • centralne, wahadłowe zawieszenie do optymalnego prowadzenia belki polowej na zboczu i na płaskim terenie,
  • połączenie elementów sprężynowych i gazowych w zawieszeniu dla eliminacji sił pionowych,
  • zintegrowany system amortyzacji złożony z blach hamujących i elementów metalowo gumowych do tłumienia poziomych ruchów skrętnych.

Amortyzowane zawieszenie z zasobnikiem hydraulicznym w układzie równoległoboku sprawia, że belka polowa Super-S2 jest prowadzona we właściwej odległości nad powierzchnią docelową.


Zawieszenie belki Super-S2:

  1. Centralne wahadło
  2. System sprężyn amortyzujących do redukcji wstrząsów poziomych
  3. Blokada belki
  4. Amortyzacja sprężynowa redukująca drgania pionowe
  5. Przegub poprzeczny do kierunku jazdy

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.