Ukierunkowana aplikacja punktowa

Zielgerichtete Spot-Applikation (1) Amapad2_d0_kw_P7231854_5_d2_200723

Drugim krokiem jest punktowe zwalczanie chwastów na danym obszarze. Wystarczy załadować mapę punktową na terminalu obsługowym ISOBUS AmaPad 2. Podczas przejazdu, w przeciwieństwie do prac wykonywanych na całej powierzchni, za pomocą przełączania każdego rozpylacza AmaSelect uwzględniane są tylko te obszary, na których rzeczywiście występują chwasty.


Zalety AmaSelect Spot:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.