Większa przestrzeń. Większy porządek. Większy komfort.

Mehr Platz. Mehr Ordnung. Mehr Komfort. (1) UX5201_Fendt_d0_kw_4280_d1_170814

Dzięki dwóm pyłoszczelnym schowkom po lewej stronie i zamykanemu schowkowi o pojemności 240 l z wyjmowaną przegrodą po prawej stronie, UX zapewnia dużo miejsca do przechowywania i gwarantuje porządek.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.