Wskaźnik poziomu napełnienia

Füllstandsanzeige (1) UX5200special_d0_kw_P5161260_d2_200817

Standardowy, ręczny wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika cieczy roboczej lub wody płuczącej znajduje się w dobrze widocznym miejscu na maszynie. Opcjonalnie dostępny jest cyfrowy wskaźnik poziomu napełnienia.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.