Wybór składania

Vorwahl-Klappung (1) UF_0040

Składanie jednostronne jest możliwe dzięki AmaSpray+ lub terminalowi ISOBUS poprzez sterowniki.

Dzięki elastyczności wyboru możliwe jest pojedyncze składanie wszystkich sekcji szerokości. Po lewej czy prawej stronie – obie strony można składać niezależnie od siebie, co pozwala na dostosowanie maszyny do wszelkich uwarunkowań powierzchni.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.