Wybór składania

Vorwahlklappung (1) Grafik_Vorwahlklappung_UG_d2_130808

Składanie jednostronne jest możliwe dzięki AmaSpray+ lub terminalowi ISOBUS poprzez gniazda ciągnika.

Dzięki elastyczności wyboru możliwe jest pojedyncze składanie wszystkich sekcji szerokości. Czy to lewa czy prawa strona, obie można składać wzajemnie niezależnie tak, aby dopasować się do każdych okoliczności podczas pracy na swoim polu. 


  1. Składanie jednostronne

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.