Wyposażenie dostosowane do wszystkich wymagań

Ausstattung für alle Ansprüche LED (1) UX5201_Fendt_d0_kw_P5110250

Oświetlenie LED poszczególnych rozpylaczy
Profesjonalne oświetlenie robocze jest podstawą elastycznej i wydajnej pracy o zmierzchu lub nocą. Oświetlenie LED dla poszczególnych rozpylaczy kieruje światło jeszcze precyzyjniej w stronę stożków oprysku. Można absolutnie dokładnie ocenić funkcjonowanie belki polowej aż do ostatniego rozpylacza.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.