Wyposażenie w węże wleczone

Schleppschlauchausstattung (1) Uf1302_Schleppschlauch_Case_d0_kw_P4289681_d2_201123

Wyposażenie w węże wleczone do belek polowych Super-S2 składa się z zespołu przewodu opryskowego i zestawu węży wleczonych.

W belce polowej Super-L wyposażenie w węże wleczone składa się z zestawu węża wleczonego i można go łączyć z poczwórnym korpusem AmaSwitch lub AmaSelect oraz z zestawem przedłużek do rozpylaczy o rozstawie 25 cm.

Obciążniki ze stali nierdzewnej pomagają utrzymać węże rozlewowe w łanie.


  1. Zestaw węży wleczonych na belce polowej Super-S2
  2. Obciążniki ze stali nierdzewnej na wężu wleczonym

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.