Wyposażenie wysokiej klasy w serii – oświetlenie LED dla każdego rozpylacza i DUS pro

Highend in Serie (1) UX11201_Claas_d0_kw_DJI_0081

AmaSelect wyposażono standardowo w wysokociśnieniowy system cyrkulacji DUS pro oraz w oświetlenie LED dla każdego rozpylacza.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.