Z rzeczywistym rozstawem rozpylaczy co 25 cm

Mit echtem 25-cm-Düsenabstand (1) AmaSelect_Detail_002_d1_150824

Opcjonalnie korpusy rozpylaczy AmaSelect można dodatkowo wyposażyć w zestaw przedłużek dla rozstawu rozpylaczy co 25 cm. Dzięki temu, w połączeniu ze specjalnymi rozpylaczami o kącie 80°, możliwe jest zmniejszenie odstępu od powierzchni docelowej nawet do wartości mniejszej niż 50 cm.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.