Zawsze idealne kopiowanie!

AutoTrail-Achsschenkellenkung (1) UX5201_Fendt_d0_kw_DJI_1488_d2_190110

Skrętna oś AutoTrail

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.