Aplikacja AmaTron Twin – przejrzyste rozszerzenie wyświetlacza

AmaTron Twin App (1) Display_iPad_AmaTron-Twin_01_d2_200611

Aplikacja AmaTron Twin zapewnia kierowcy jeszcze większy komfort podczas pracy , ponieważ funkcje GPS w widoku pola mogą być obsługiwane dodatkowo na mobilnym urządzeniu końcowym (np. tablecie), równolegle do obsługi maszyny poprzez AmaTron 4.


Zalety rozszerzenia ekranu AmaTron Twin

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.