Automatyczne przełączanie sekcji szerokości

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, to mogą być one uruchomiane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i w poprzeczniakach.


Zalety automatycznego przełączania sekcji szerokości:

 • Odciążenie kierowcy
 • Zwiększona precyzja nawet w nocy lub przy wyższych prędkościach
 • Mniej przypadków nakładek i miejsc nieopryskanych
 • Oszczędność materiałów eksploatacyjnych
 • Mniej uszkodzeń roślin i zanieczyszczeń środowiska

„Dzięki Section Control komputer ISOBUS znacznie odciąża kierowcę”.
(„dlz agrarmagazin” – „Recenzja rozsiewacza nawozów ZA-TS” · 02/2017)

Automatische Teilbreitenschaltung (2)
Automatische Teilbreitenschaltung (3) Teilbreitenschaltung_2

Aż do 85 %* mniej nakładek w porównaniu z konwencjonalnym przełączaniem sekcji szerokości Section Control np. na nawrotach

* Wartości zależne od struktury pól, szerokości roboczej i ilości sekcji


 1. Manualne włączanie sekcji szerokości lub włączanie sekcji szerokości za pośrednictwem funkcji Section Control: Belka polowa 24-m | 7 sekcji szerokości
 2. Włączanie każdego rozpylacza przez GPS-Switch i AmaSwitch lub AmaSelect: Belka polowa 24-m | 48 sekcji szerokości
 3. Pole
 4. 6 rozpylaczy
 5. 8 rozpylaczy
 6. Uwrocie
Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.