Automatyczne sterowanie przez Flow-Control – praca jak z jednym dużym zbiornikiem

Automatische Steuerung durch Flow-Control (1) FLOWCONTROL FÜR MARKETING_mit_Nummern_2

Elektroniczne zarządzanie stanem napełnienia

Elementem wyróżniającym zbiornik przedni FT 1001 jest jego 100 % integracja ze zbiornikiem głównym dzięki elektronicznemu systemowi przetaczania i obiegu cieczy Flow-Control sterowanemu terminalem ISOBUS. Techniczną bazą Flow-Control są elektroniczne mierniki stanu napełnienia w obu zbiornikach oraz dwa wysokowydajne inżektory. Wydajność przepływu w obu kierunkach do 200 l/min. Ciecz robocza jest zawsze idealnie homogeniczna.

Terminal ISOBUS steruje automatycznie przepływem cieczy i optymalizuje rozkład masy. Wyeliminowane jest zbyt wczesne odciążenie przedniej osi ciągnika. Zależnie od stanu napełnienia, ze zbiornika przedniego dosyłana jest konieczna ilość cieczy i przed opróżnieniem zbiornika przedniego opryskiwacz nigdy nie jest pusty. Ciecz robocza zawsze ma takie samo stężenie.

Wykorzystując sterowanie ręczne, w zbiorniku czołowym można także przewozić tylko czystą wodę.


Zautomatyzowany obieg cieczy roboczej z Flow-Control:

  1. AmaTron 4
  2. Wysokowydajne inżektory 
  3. Zawory włączające inżektory
  4. Elektroniczne wskaźniki stanu napełnienia
  5. Pompa Flow-Control 115 l/min
  6. Czyszczenie wewnętrzne
  7. Pompa robocza UF
  8. Przewód opryskowy

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.