Belka polowa AMAZONE o budowie lotniczej

AMAZONE Gestänge in Flugzeugbauweise (1) UF_1201_18-m-Super-S2_d1_191009

  • UF 1801 z indywidualnym oświetleniem rozpylaczy LED
  • Rama nośna z zakresem regulacji od 0,50 do 2,20 m

„Belka polowa Amazone ma największy zakres regulacji i najszybciej się składa i rozkłada.”
(test praktyczny profi „Porównanie 5 opryskiwaczy zawieszanych” 01/2013)

„UF 1201 firmy Amazone z belką polową Super-S wyróżnia najlepsza amortyzacja i tłumienie wstrząsów.”
(profi – Test praktyczny „Porównanie 5 opryskiwaczy zawieszanych” 01/2013)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.