Belki Super-S – belka polowa wyższej klasy od 15 do 30 metrów

Super-S-Gestänge (1) Super_S2_Ausschnitt_pers_trans_d0_20161223

Zawieszenie belki polowej Super-S1 i Super-S2

  1. Centralne wahadło
  2. System sprężyn amortyzujących do redukcji wstrząsów poziomych
  3. Blokada belki
  4. Amortyzacja sprężynowa redukująca drgania pionowe
  5. Przegub poprzeczny do kierunku jazdy

Dzięki zawieszeniu z 3-stopniowym tłumieniem, hydraulicznej regulacji wysokości oraz elastycznym ogranicznikom belka polowa Super-S pewnie prowadzi się nad uprawą na odpowiedniej wysokości.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.