DistanceControl z 2 sensorami albo DistanceControl plus z 4 sensorami

DistanceControl (3) DistanceControl_4_Sensoren_20170106_CMS

Jako wyposażenie do belek polowych Super-S firma AMAZONE oferuje w pełni automatyczne prowadzenie belek polowych DistanceControl z 2 czujnikami lub DistanceControl plus z 4 czujnikami. Na polach o bardzo zróżnicowanym stopniu rozwoju roślin lub przy częściowo wyległych roślinach może się zdarzyć, że belka polowa wyposażona w 2 czujniki będzie zanurzała się w łan. W takim wypadku pomocne jest wyposażenie w cztery czujniki. Są one połączone równolegle i uwzględniany jest sygnał z czujnika znajdującego się najbliżej powierzchni docelowej.

Kierowca koncentruje się na prawidłowej ochronie roślin, komputer na optymalnym prowadzeniu belki polowej!


Zalety prowadzenia belki DistanceControl:

  • Całkowicie automatyczne prowadzenie belki, łącznie z prowadzeniem w pionie, regulacją pochylenia i podnoszeniem belki na poprzeczniaku

DistanceControl (1) Distance_Control_1
DistanceControl przy wyposażeniu w dwa czujniki: Pomiar w łanie
DistanceControl (2) Distance_Control_2
DistanceControl przy wyposażeniu w dwa czujniki: Belka polowa np. w przypadku wyległego zboża może zanurzyć się w łan

  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Czujniki kątów
Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.