Elektryczne włączanie rozpylaczy krawędziowych – do chroniącej środowisko aplikacji na granicach pola

Elektrische Randdüsenschaltung (1)

  1. Włączanie rozpylaczy dodatkowych
    W celu rozszerzenia regularnej szerokości roboczej można włączyć rozpylacze asymetryczne. Ważne jest to wtedy, gdy ścieżki technologiczne nie są rozstawione wystarczająco dokładnie.
  2. Włączanie rozpylaczy końcowych
    Gdy ze względu na obowiązujące przepisy należy pozostawić bez oprysku powierzchnię jednego metra od krawędzi pola, przydatna staje się funkcja włączania rozpylaczy końcowych.
  3. Włączanie rozpylaczy granicznych
    Dla dokładnego rozgraniczenia oprysku między dwoma wrażliwymi uprawami, wykorzystuje się rozpylacze do oprysku granicznego.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.