Filtr ciśnieniowy

Druckfilter (1) UF_0024_d2_191024

Seryjny filtr ciśnieniowy oczyszcza się samoczynnie. Zawór mieszadła pozwala na celowe opróżnienie filtra ciśnieniowego. Umożliwia to kontrolę filtra bez wyciekania cieczy roboczej – szczególnie przy pełnym zbiorniku.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.