GPS-Switch

GPS-Switch (1) AmaTron_4_UF02_001_d2_200515_CMS

W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości GPS-Switch, firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy polowych lub siewników obsługujących system ISOBUS.


GPS-Switch basic 

  • Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji szerokości 
  • Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka 
  • Automatyczne wstępne opuszczanie belki polowej w opryskiwaczu AMAZONE 
  • Wyposażenie opcjonalne do AmaTron 4


GPS-Switch pro (jako rozszerzenie wersji GPS-Switch basic) 

  • Automatyczne przełączanie sekcji szerokości z 128 sekcjami, szczególnie dla techniki ochrony roślin z indywidualnym przełączaniem rozpylaczy 
  • Oznakowanie przeszkód (np. woda, maszt linii napowietrznej) 
  • Automatyczny zoom przy zbliżaniu się do poprzeczniaka 
  • Wyposażenie opcjonalne do AmaTron 4


Dzięki dokładnemu przełączaniu GPS-Switch zapobiega nakładaniom się pasów na poprzeczniakach i na klinach pola.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ochrony roślin

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.