Jedno- i wielostopniowe korpusy rozpylaczy

Mehrfach-Düsenkörper (1) UX_0126_frei

Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą wymianę rozpylaczy. Korpusy 3 lub 4 rozpylaczowe są korzystne przy częstej zmianie rozpylaczy wynikającej z różnorakiego zastosowania i zróżnicowanych upraw. Rury ochronne rozpylaczy na zewnętrznych segmentach belki lub – na życzenie – całej belce polowej, osłaniają długie rozpylacze inżektorowe i wielostopniowe korpusy rozpylaczy.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.