Komfortowa belka polowa wyższej klasy do 30 metrów szerokości roboczej

Super-S-Gestänge (2) Amazone_UF1201_FT1001_Fendt_1116667_d2_191025

Składane pionowo belki polowe Super-S są dostępne w szerokościach roboczych od 15 m do 30 m. Z uwagi na podział belki polowej istnieje tylko kilka punktów przegubowych, co umożliwia szybkie składanie i uzyskanie szerokości transportowej wynoszącej tylko 2,40 m. Dzięki elektrohydraulicznemu uruchamianiu rozkładania i składania belki Profi i regulacji wysokości DistanceControl praca staje się znacznie łatwiejsza.

Belka polowa Super-S jest dostępna w wersji Super-S1 o szerokości od 15 m do 21 m oraz w wersji Super-S2 o szerokości od 15 m do 30 m.


Zalety produktu:

  • Super stabilny i super lekki jednocześnie 
  • Super wąska szerokość transportowa 2,40 m
  • 3-krotna amortyzacja
  • Hydrauliczna regulacja wysokości w wyposażeniu standardowym 
  • Możliwość wyposażenia w całkowicie automatyczną regulację wysokości DistanceControl
  • Możliwość wyposażenia w hydrauliczną regulację nachylenia 
  • Możliwość wyposażenia w rozpylacze krawędziowe
  • Możliwość wyposażenia w elektrohydrauliczne rozkładanie i składanie belki Profi

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.