Komfortowa belka polowa wyższej klasy do 30 metrów szerokości roboczej

UF2002_FT1502_Claas_d0_kw_DJI_0163_d1_190903_CMS

Składane pionowo belki polowe Super-S są dostępne w szerokościach roboczych od 15 m do 30 m. Z uwagi na podział belki polowej istnieje tylko kilka punktów przegubowych, co umożliwia szybkie składanie i uzyskanie szerokości transportowej wynoszącej tylko 2,40 m. Dzięki elektrohydraulicznemu uruchamianiu rozkładania i składania belki Profi i regulacji wysokości DistanceControl praca staje się znacznie łatwiejsza.

Belka polowa Super-S jest dostępna w wersji Super-S1 o szerokości od 15 m do 21 m oraz w wersji Super-S2 o szerokości od 15 m do 30 m.


Zalety produktu:

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.