Kompletny, zautomatyzowany obieg cieczy za pomocą funkcji FlowControl+

Der komplette, automatisierte Flüssigkeitsverlauf mit FlowControl+ (1) FLOWCONTROL FÜR MARKETING_mit_Nummern_2

  1. Terminal obsługowy
  2. Wysokowydajne inżektory 
  3. Zawory włączające inżektory
  4. Elektroniczne wskaźniki stanu napełnienia
  5. Pompa FlowControl+ 150 l/min
  6. Czyszczenie wewnętrzne
  7. Pompa robocza UF
  8. Przewód opryskowy

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.