Mniejsze znoszenie także przy silnym wietrze

Weniger Abdrift (1) – UF 02 UX_0161_CMS

Wspomagane pneumatycznie rozpylacze inżektorowe pozwalają aplikować środki ochrony roślin z bardzo niewielkim znoszeniem. Są uniwersalnie stosowane we wszystkich kulturach i dawkach. Ze względu na grubokropliste aplikowanie cieczy, można używać tych rozpylaczy także przy silnym wietrze.

AMAZONE oferuje szeroką gamę rozpylaczy takich marek jak agrotop, Lechler i TeeJet.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.