Poczwórny korpus rozpylaczy z dodatkowym rozstawem co 25 cm

4-fach-Düsenkörper (1) Spritze_Detail_Duesenkoerper_d0_kw_PC132270_d1_190109

Dodatkowo oprócz potrójnego korpusu rozpylaczy, elektryczny system obsługi każdego rozpylacza AmaSwitch można wyposażyć w poczwórny korpus. Dodatkowo za pomocą opcjonalnego zestawu przedłużającego można uzyskać rzeczywisty rozstaw rozpylaczy co 25 cm. Dzięki temu, w połączeniu ze specjalnymi rozpylaczami o stożku oprysku 80°, możliwe jest zmniejszenie odstępu od powierzchni docelowej nawet do wartości mniejszej niż 50 cm.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.