Potrójny korpus rozpylaczy z elektrycznym włączaniem/wyłączaniem

3-fach-Düsenkörper (1) AmaSelect_Detail_IMG_6156_d2_191009

AmaSwitch bazuje na konwencjonalnym. ręcznym wyborze rozpylacza w korpusie potrójnym z elektrycznym przełączaniem rozpylaczy. Do otwierania i zamykania służy elektryczny zawór, zamontowany bezpośrednio w korpusie rozpylacza. W połączeniu z GPS-Switch jest tym samym możliwe bardzo precyzyjne przełączanie sekcji co 50 cm na klinach pola i przy nawrotach. Obok automatycznego zarządzania sekcją co 50 cm istnieje też możliwość swobodnej konfiguracji sekcji szerokości.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.