Ręcznie składana belka polowa Q-Plus

Handgeklapptes Q-Plus-Gestänge (1) UF_0057

Opcjonalnie belka polowa Q-Plus jest dostępna również w wersji składanej ręcznie. Składanie ręczne odbywa się poprzez silne sprężyny naciągowe i dociskowe, bez zapadek ryglujących.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.