Wybór właściwych rozpylaczy

Die richtige Düsenwahl (1) UX_0160

Rozpylacze inżektorowe (ID, TTI) mają relatywnie duże spektrum kropli i właśnie dlatego mogą być stosowane bardzo uniwersalnie. Możliwy jest zakres ciśnienia od 2 do 8 bar.

Gdy najważniejszym czynnikiem aplikacji jest jakość pokrycia, zaleca się stosowanie standardowych lub drobnokroplistych rozpylaczy antyznoszeniowych, jak XR lub AD. Ze względu na skłonność do znoszenia przy ciśnieniu powyżej 3 bar, należy tu postępować wyjątkowo ostrożnie.

Dobrym kompromisem są nowoczesne kompaktowe rozpylacze antyznoszeniowe ID-K albo Airmix: Mają niewielkie skłonności znoszeniowe i spektrum niezbyt dużych kropli pozwalające na pracę z ciśnieniem 2 do 4 bar.

Gdy chodzi o szczególną jakość pokrycia, interesującą alternatywą są rozpylacze o podwójnym, płaskim strumieniu: rozpylacze AVI Twin z agrotop mają podwójny, płaski strumień o niezbyt drobnych kroplach.

Podzielona na dwa strumienie ciecz osadzana jest na przedniej i tylnej stronie roślin, stanowiąc tym samym ciekawą alternatywę w wielu zabiegach.

Przy prędkościach > 10 km/h interesującym trendem praktyki jest rozpylacz TD-HiSpeed z asymetrycznym kątem oprysku.


Die richtige Düsenwahl (2) Duesenkoerper
Przykłady: 1. Lechler IDN 120-025, 2. TeeJet XRC 110-025, 3. Rozpylacz płaskostrumieniowy AirMix 110-04
Die richtige Düsenwahl (3) Duesenmontageschluessel_d2_170119
Przy zakupie opryskiwacza AMAZONE w serii specjalny klucz do wymiany rozpylaczy.
Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.