Z maksymalnym komfortem i jeszcze większą precyzją

Mit maximalem Komfort und noch mehr Präzision (1) UF02_Grafik-Profiklappung_001_d2_190918

Wybór składania:

Składanie jednostronne jest możliwe dzięki komputerowi obsługowemu AmaSpray+ i terminalom ISOBUS poprzez gniazda hydrauliczne.


System składania belki Profi – elastyczne i wygodne

W ramach wyposażenia opcjonalnego wszystkich belek polowych Super-S firma AMAZONE oferuje elektrohydrauliczne rozkładanie i składanie belki Profi. Wszystkie funkcje hydrauliczne mogą być bezpośrednio kontrolowane z kabiny za pomocą terminala ISOBUS. Wielofunkcyjny uchwyt oznacza szczególnie komfortową obsługę.


Składanie Profi 1:
Zmiana wysokości, rozkładanie / składanie, składanie jednostronne ze zredukowaną prędkością (max. 6 km/h), redukcja szerokości belki polowej, pochylenie belki.

Składanie Profi 2:
Dodatkowo z jednostronną, niezależną zmianą geometrii.


  1. Rozłożona belka polowa
  2. Belka polowa na zboczu
  3. Lekko zredukowana szerokość robocza
  4. Mocno zredukowana szerokość robocza
  5. Jednostronnie złożona belka polowa. Uwaga! Tylko do prędkości roboczej 6 km/h.
  6. Belka polowa jednostronnie pod kątem. (Składanie Profi 2)

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.